TATMA เข้าร่วมการประชุมแนวทางการรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติและการออกหนังสือรับรองของประเทศไทย

218 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรม

TATMA เข้าร่วมการประชุมแนวทางการรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติและการออกหนังสือรับรองของประเทศไทย

ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ และเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง แนวทางการรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติ (Adoption of United Nations Regulations) และการออกหนังสือรับรอง (E-Certificate Issuance) ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Powered by MakeWebEasy.com