TATMA จัดสัมนาเรื่อง UN R 117 เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการส่งออกของอุตฯ ยางรถยนต์ไทย

251 Views  |  Press Release

TATMA จัดสัมนาเรื่อง UN R 117 เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการส่งออกของอุตฯ ยางรถยนต์ไทย

TATMA จัดสัมนาเรื่อง UN R 117 เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการส่งออกของอุตฯ ยางรถยนต์ไทย 
UN Tyres Regulation 117 implementation challenges วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

คุณเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ นายกสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย หรือ TATMA พร้อมกรรมการสมาคมถ่ายภาพร่วมกับคุณธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์รางน้ำ

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยางรถยนต์เป็นอันดับ 5 ของโลกโดยมีมูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมากว่า 158,000 พันล้านบาท มีอัตราการขยายตัวของการส่งออกในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาราว 8% โดยมีปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศกว่า 60% และกล่าวได้ว่าอุตฯ ยางรถยนต์เป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอุตฯ ยางพาราทั้งระบบ (Natural Rubber Value Chain)

ทางภาครัฐโดย สมอ. ได้กำหนดนโยบายและแผนงานในการนำกฎระเบียบ UN Tyre Regulation 117 มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตฯ ยางรถยนต์ไทยขึ้นสู่ระดับสากล  โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างศูนย์ทดสอบยางล้อขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งประกาศใช้มาตรฐาน TIS 2721-2561 เป็นมาตรฐานบังคับ

ทาง TATMA เห็นด้วยและสนับสนุนนโยบายและแผนของ สมอ. เนื่องจากกฎระเบียบนี้จะเป็นส่วนเสริมทำให้ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ไทยได้รับการรับรองและยอมรับในระดับสากล และจะช่วยลดอุปสรรคการส่งออกไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบด้านมาตรฐานสูง เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น

TATMA จึงได้จัดงานสัมมนานี้ขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากต่างประเทศ เช่น สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งสหภาพยุโรป (ETRMA) และสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ประเทศญี่ปุ่น (JATMA) และในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มยางจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (RBIC) และ สมาคมยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAIA) และสถาบันยางยนต์แห่งประเทศไทย (TAI)

เนื่องจากกฎระเบียบนี้มีความซับซ้อนในเชิงปฏิบัติ จึงได้จัดรูปแบบงานสัมมนาออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยขน์ที่ประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และส่วนที่สองเป็นการแสดงวิสัยทัศน์จากผู้นำกลุ่มอุตฯ ของไทย ถึงเป้าหมายและแนวทางที่จะมานำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมในประเทศไทย ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมสัมมนาเป็นอย่างมากและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน

นอกจากเป็นการส่งเสริมศักยภาพการส่งออกยางรถยนต์ไทยแล้ว การสร้างศูนย์ทดสอบและให้มีระบบการรับรองตามมาตรฐาน unr 117 ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการยางล้อของไทยสามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยียาง อันเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้อุตฯ ยางล้อ ของประเทศไทยเกิดความยั่งยืน รวมทั้งจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองมาตรฐาน unr 117 แห่งแรกในเอเชีย (Certification Hub)

Powered by MakeWebEasy.com